·  TEL. 934 782 401 · EMAIL a8047492@gmail.com
 · 

Projectes i realitats


2 Fotos

Espai d'aprenentatge


És un espai obert a tota la comunitat educativa, que tot l'alumnat i professorat pot utilitzar per emprar els recursos que s'hi troben. Està situat a la planta baixa.

És un espai de treball, d'estudi i de consulta de material divers. Cal mantenir el silenci per poder treballar i aprofitar al màxim el temps.

Després d'utilitzar algun material cal desar-lo al seu lloc. Si no es recorda el lloc correcte, es pot deixar sobre la taula.

No es pot menjar ni beure i s'ha de tenir el mòbil apagat.

Si es vol treure algun material en préstec caldrà acreditar-se com alumne del centre i assumir les normes i terminis de devolució del material. Caldrà que la persona interessada es dirigeixi a la persona responsable.

Hi ha obres (diccionaris, enciclopèdies, etc.) excloses de préstec.

Si es vol utilitzar algun dels ordinadors, haurà de ser exclusivament per a finalitats acadèmiques (cerca d'informació, elaboració de treballs, etc.).

Cal respectar les normes i la distribució del mobiliari per aconseguir un clima de treball i estudi que afavoreixi a tots els usuaris.

- La consulta del catàleg es pot fer presencialment o virtualment a través de la web:www.xtec.es/epergam

- La consulta de l'enciclopèdia Planeta on-line és accesible a:  http://riberabaixa.planetasaber.net