·  TEL. 934 782 401 · EMAIL a8047492@gmail.com
 · 

Etapes

Batxillerat


El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, i dura dos cursos acadèmics (1r i 2n). L'alumnat que supera el batxillerat pot accedir a estudis universitaris (prèvia superació de les PAU o Proves d'Accés a la Universitat) o bé a cicles formatius de grau superior.

Vies d'accés

Per accedir al batxillerat cal tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO).

 Currículum i hores setmanals

Consta d'una part comuna, una altra de modalitat i una altra optativa. La part de modalitat permet l'alumne escollir un itinerari que el condueixi des de la formació general, proporcionada per les matèries comunes, fins a la consolidació del seu currículum, adreçat cap a uns estudis o unes professions determinades. Cal fer també un treball de recerca.

 

BATX

1r

2n

MATÈRIES COMUNES

 

 

Ll. catalana

2

2

Ll. castellana

2

2

Ll. estrangera

3

3

Filosofia (1r)/H Fil (2n)

2

3

Educació física

2

-

Ciències per al Món Contemporani 2 -

Història

-

3

Tutoria

1

1

MATÈRIES MODALITAT

 

 

Matèria 1

4

4

Matèria 2

4

4

Matèria 3

4

4

Matèria 4

4

4

MATÈRIES OPTATIVES

 

 

(substitueixen una de modalitat)

(2+2)

(2+2)

TOTAL

30

30

 
Clicant a la icona podreu obtenir el nostre dossier informatiu.

Arxius: