·  TEL. 934 782 401 · EMAIL a8047492@gmail.com
 · 

Centre - Secretaria

CENTRE


Som un Centre d'ensenyament secundari, públic i gratuït, laic, ideològicament plural. L'ensenyament secundari comprén els estudis obligatoris des de 12 fins a 16 anys, i postobligatoris de 16 en endavant.

Públic i gratuït significa que ens regim per les normes dictades pel Departament d'Ensenyament, que ens ajustem als plans d'estudis oficials i que el manteniment del nostre Centre és a càrrec dels pressupostos de la Generalitat. L'alumnat no paga cap mensualitat, i les úniques despeses són les de l'adquisició de llibres i material escolar, o de menjador i activitats extraescolars, si se'n fa ús.

El seu caràcter ideològicament laic i plural consisteix en què no estem adscrits a cap creença o confessió religiosa ni a cap partit o ideologia política.

Els membres que formem part de la comunitat educativa no tenim més límits en l'expressió de les nostres opinions o creences que els que imposa la Constitució.

Pretenem i intentem que el nostre ensenyament sigui rigorós i científic: la nostra ambició és que l'alumnat, en acabar els seus estudis, estigui ben preparat humanament i intel·lectualment per enfrontar-se a estudis superiors o bé, si així ho desitja, per integrar-se al món del treball.

Per aconseguir-ho, els ensenyaments teòrics, necessaris en qualsevol etapa, i més en les superiors, van acompanyats de l'experimentació, la pràctica en laboratoris o aules específiques i de la recerca a la biblioteca.

El nostre objectiu és que els nostres alumnes adquireixin l'hàbit de treball quotidià, de l'estudi, de la disciplina i de la puntualitat.

Pretenem que aprenguin a respectar les persones amb qui treballen i conviuen i les seves conviccions. Pretenem que aprenguin a respectar l'entorn natural i les instal·lacions i material del Centre com un bé comú que són.

Pretenem que aprenguin a dialogar i a defensar les seves conviccions tot i respectant les contràries. Tot això ho portem a terme en un clima de confiança mútua entre alumnes, professors i personal no docent: creiem que aquest ambient es detecta amb facilitat passejant pels passadissos del nostre Institut.


Arxius: