·  TEL. 934 782 401 · EMAIL a8047492@gmail.com
 · 

Notícies

INFORMACIÓ SOBRE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA BATXILLERAT (CURS 2020/21)

22-05-2020

1) El termini per fer la preinscripció és del 27 de maig al 3 de juny

(Només per a alumnes que NO són del Ribera Baixa)

 

IMPORTANT: els alumnes de 4t d'ESO del Ribera Baixa no han de fer preinscripció.

 

2) Oportunament s'avisarà del procediment per fer-la.


3) Documentació que cal presentar:

- Sol·licitud de preinscripció (us la podeu baixar clicant aquí).

- Llibre de família de l'alumne/a.

- DNI del pare/mare/tutor/a, tarjeta de residència on consti el NIE o passaport, segons el cas.

- DNI de l'alumne.

- Carnet de vacunacions.

- Tarjeta sanitària.

- Acreditació del compliment dels criteris de prioritats al·legats a la sol·licitud.

 

4) L'oferta de vacants al batxillerat es publicarà també oportunament.

 

5) Criteris d'admissió d'alumnat:

- Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.

- Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

- Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.

- Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.

- Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.

- Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

- Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

 

6) Quota d'inscripció a l'AMPA: 10 €


7) Pagament de material:

- Batxillerat: 75(tots els cursos)

 

8) Podeu trobar informació sobre nosaltres accedint als següents documents, tant visuals com escrits:

A) Presentació de les nostres Portes Obertes (cliqueu aquí)

B) "Visita Virtual”, en la part inferior dreta de la nostra web: http://institutriberabaixa.cat/

C) Informació específica sobre el nostre batxillerat, clicant aquí.

D) El nostre projecte educatiu el trobareu clicant aquí.

E) La carta de compromís educatiu es pot llegir clicant aquí.

 

9) Calendari complet del procés de preinscripció i matrícula:

més endavant es publicaran les llistes baremades, els terminis de possibles reclamacions, etc.

Us podem avançar que el període de matriculació serà del 8 al 14 de juliol (i del 7 al de 10 de setembre per a qui tingui matèries pendents).

Tota la informació la trobareu puntualment en aquesta web.


Xarxes socials: