·  TEL. 934 782 401 · EMAIL a8047492@gmail.com
 · 

Projectes i realitats


2 Fotos

Biblioteca


La biblioteca del centre és un espai obert a tota la comunitat educativa, que tot l'alumnat i professorat pot utilitzar per emprar els recursos que s'hi troben. Està situada a l’aula 1.12, a la primera planta.

 Horari

Cada dia, de les 11:00 a les 11:30 hores.

 Normes d’ús

- Si s’ha de baixar primer a esmorzar, cal pujar abans no hagin passat 10 minuts.

- L’alumnat que vagi a la biblioteca ho comunicarà al professorat de guàrdia de pati. Si ho prefereix, podrà esperar en silenci davant la porta de la biblioteca fins que la persona responsable l’obri.

- Un cop a dintre, cal romandre-hi fins a les 11:30 hores.

- En entrar cal apuntar-se al full de control que hi ha a la taula del responsable.

- La biblioteca és un espai de treball, d'estudi i de consulta de material divers. Cal mantenir el silenci per poder treballar i aprofitar al màxim el temps.

- Després d'utilitzar algun material cal desar-lo al seu lloc. Si no es recorda el lloc correcte, es pot deixar sobre la taula.

- No es pot menjar ni beure i s'ha de tenir el mòbil apagat.

- Si es vol treure algun material en préstec caldrà acreditar-se com alumne del centre  i assumir les normes i terminis de devolució del material. Caldrà que la persona interessada es dirigeixi a la persona responsable.

- Hi ha obres (diccionaris, enciclopèdies, etc.) excloses de préstec.

- El material s'haurà de retornar dins de la data establerta (15 dies com a màxim per als llibres i revistes,  i una setmana per als CD) i en perfectes condicions.

-  Es podrà treure en préstec un màxim de 3 llibres o documents en suport paper o digital.

- Si es vol utilitzar algun dels 6 ordinadors, haurà de ser exclusivament per a finalitats acadèmiques (cerca d’informació, elaboració de treballs, etc.). Caldrà demanar-ho a la persona responsable i apuntar al full de control el número de l'ordinador utilitzat. No es poden crear arxius ni imprimir. Caldrà portar un dispositiu de memòria personal per enregistrar la informació obtinguda.

- Cal respectar les normes i la distribució del mobiliari per aconseguir un clima de treball i estudi que afavoreixi a tots els usuaris de la biblioteca.

- La consulta del catàleg es pot fer presencialment o virtualment a través de la web:www.xtec.es/epergam

- La consulta de l’enciclopèdia Planeta on-line és accesible a:  http://riberabaixa.planetasaber.net

Serveis oferits

- Consulta de material divers

- Préstec

- Activitats diverses (tant en horari lectiu com extralectiu): concursos literaris, xerrades d'escriptors, exposicions temàtiques, sortides, etc.